நாளை உயர்தர பரீட்சை எழுதும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் கற்பிட்டியின் குரலின் வாழ்த்து


நாளை நடைபெறும் உயர்தரப் பரீட்சையில் அனைத்து மாணவர்களும் சிறந்த பெறபேறுகளை பெற கற்பிட்டியின் குரல் ஊடகம் சார்பாக பிரார்த்திக்கின்றோம்.

கற்பிட்டியின் குரல் நிருவாகம்

Post a Comment

0 Comments