கத்தார் தங்கி வேலை தேடுபவரா நீங்கள்? பிரபல ALI BIN ALI நிறுவனத்தில் வெற்றிடங்கள்! பகிருங்கள்


WALK-IN INTERVIEW

1. Waiter and Waitress
2. Commis 2 kitchen and pastry
3. Commis 1 kitchen and pastry
4. Chef de partie
5. Barman/barista

On April 7th, 9 AM to 5 PM at Copthorne Hotel, Doha.

Person Specifications:
  • Ideal candidate should have 1 to 2 years’ experience in a similar role.
  • Candidates with previous experience in gourmet cuisine will be preferred.
  • Candidate should be presentable, good command of the English language, Arabic is an advantage.
  • For the front of house roles candidate should be under 35 years of age.

Post a Comment

1 Comments