ஸலாதுல் ஜனாஸாவை எப்படி தொழுவது. (கட்டாயம் அறிந்து கொள்ளுங்கள்)


 1. பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்
2. அல்ஹம்து லில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்
3. அர்-ரஹ்மானிர்-ரஹீம்
4. மாலிகி யாவ்மித்-தீன்
5. இய்யாகா ந'புடு வ லியாக நஸ்தாயின்
6. இஹ்தினாஸ்-சிராத்தல்-முஸ்தகீம்
7. சிராத்தல்-லசீனா அம்தா அலைஹிம் கைரில்- மக்தூபி அலைஹிம் வ லட்-டாஅலீன்

2- இரண்டாவது தக்பீருக்குப் பிறகு: ஸலாத்துல் இப்ராஹிமிய்யா இறுதி வரை.

அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா முஹம்மதின் வ அலா ஆலி முஹம்மதின், கமா ஸல்லய்தா அலா இப்ராஹீமா வ அலா ஆலி இப்ராஹீமா, இன்னகா ஹமீதுன் மஜீத். அல்லாஹும்ம பாரிக் அலா முஹம்மதின் வ அலா ஆலி முஹம்மதின், கமா பாரக்தா அலா இப்ராஹீமா வ அலா ஆலி இப்ராஹீமா, இன்னகா ஹமீதுன் மஜீத்.

3- மூன்றாவது தக்பீருக்குப் பிறகு: இறந்தவர்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்யுங்கள், ஆனால் அது நம் அன்பிற்குரிய நபி முஹம்மது (அவர் மீது ஆசீர்வாதங்களும் சமாதானமும் உண்டாகட்டும்) அவர்களிடமிருந்து எவ்வாறு விவரிக்கப்பட்டது என்பதைப் பொறுத்து. யா அல்லாஹ்! எங்களுடைய உயிரோடு இருப்பவர்களையும், இறந்தவர்களையும், எங்களுடன் இருப்பவர்களையும், இல்லாதவர்களையும், எங்கள் இளைஞர்களையும், முதியவர்களையும், ஆண்களையும், பெண்களையும் மன்னியுங்கள்.

யா அல்லாஹ், எங்களில் யாரை நீ உயிர் கொடுக்கிறாயோ, அவனுக்கு இஸ்லாத்தில் வாழ்வு கொடு, யாரை எங்களிடமிருந்து விலக்குகிறாயோ, அவனை ஈமானில் அழைத்துச் செல்கின்றாய். யா அல்லாஹ், அவர்களின் கூலியை எங்களுக்குத் தடுக்காதே, அவர்களுக்குப் பின் எங்களை வழிதவறச் செய்யாதே.

4- கடைசியாக நான்காவது தக்பீருக்குப் பிறகு: மேலும் நீங்கள் அனைத்து முஸ்லிம்களுக்காகவும் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும்.

5- இறுதியாக தொழுகையை வலப்புறம் ஒரு சலாம் சொல்லி முடிக்கவும் (ஒரே ஒரு முறை).

அல்லாஹ் (Sub-haanahu wata'aala) எங்கள் குறைபாடுகளை மன்னிக்க வேண்டும், மற்றும் இறந்தவர்களுக்கும் . அல்லாஹ் நமக்கு ஜன்னத்துல் பிர்தௌஸை என்னும் உயர்ந்த சொர்க்கத்தை வழங்குவானாக.
ஆமீன்

Post a Comment

0 Comments