உங்கள் ஊரில் எரிபொருள் உள்ளதா என்பதை தெரிந்துகொள்ள இணையதளம் அறிமுகம் (Link இணைப்பு) - KALPITIYA VOICE - THE TRUTH

Post Top Ad

Saturday, June 11, 2022

உங்கள் ஊரில் எரிபொருள் உள்ளதா என்பதை தெரிந்துகொள்ள இணையதளம் அறிமுகம் (Link இணைப்பு)

 


உங்கள் ஊரில் எரிபொருள் உள்ளதா என்பதை தெரிந்துகொள்ள இந்த Link ய் பயன்படுத்தவும்.


https://fuel.gov.lk/

No comments:

Post a Comment

Newer Post Older Post Home

Post Bottom Ad

Pages