புத்தளம் வர்த்தக அனுமதி பத்திரம் (Trade License) மேலதிக கட்டணங்கள் இரத்து 

புத்தளம் ஐக்கிய வர்த்தக நலன்புரிச் சங்கம் (PUTWA) புத்தளம் நகர சபை செயலாளர் திருமதி பிரீத்திகா அவர்களுடன், 22.05.2023 ஆம் திகதி நகர சபையில் நடைபெற்ற கலந்துரையாடலின்போது, நகர சபையின் செயலாளர் இதனை தெரிவித்தார். 
 
“வர்த்தக அனுமதி பத்திரம் (Trade License) பெற்றுக்கொள்ளும்போதும் அதை வருடாந்தம் புதுப்பிக்கும்போதும் நகர சபையினால் வசூலித்த மேலதிக கட்டணங்கள் (Additional/Service Charges) இரத்துசெய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே வர்த்தக அனுமதி பத்திரம் பெற்றுக்கொள்வதற்கான கட்டணத்தை செலுத்தினால் போதுமானது” என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
மேலும், இச்சந்திப்பின்போது பின்வரும் விடயங்கள் கலந்துரையாடி தீர்மானங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன:
 
▪️ குருனாகல், நிவ் பஸார் (63 கடைகளின்) நில வாடகை அதிகரிப்பை மீள் பரிசீலனைக்கு உட்படுத்தி 2023 ஜனவரி முதல் கணிக்கப்பட்டுள்ள புதிய நில வாடகைத் தொகையில் குறைப்பது தொடர்பாக மாகாண மதிப்பீடு திணைக்களத்துடன் (Assessment Department) நடவடிக்கை எடுத்தல். மேலும் 2023 ஜனவரி - மே, ஜூன் மாதம் வரையிலான நில வாடகை நிலுவையை செலுத்துவதற்கு சலுகை கால அவகாசமும் வழங்கப்படும்.
 
▪️ போல்ஸ் வீதியில் நடைபெறும் ஞாயிறு வாரச் சந்தையின் கழிவுகளை மறுநாள் (திங்கள்கிழமை) பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கும் முன்னர் முற்றாக அப்புறப்படுத்தி சுத்தம் செய்தல். மேலும் போல்ஸ் வீதியின் இரண்டு பக்கமும் உள்ள பற்றைகளை வெட்டி அப்பகுதியையும் வடிகான்களையும் துப்புரவாக வைத்தல்.
 
▪️ வாகன தரிப்பு கட்டணம் (Vehicle Parking Fee) அறவிடும்போது, நகரத்துக்கு வாகனங்களில் வருகின்ற நுகர்வோருக்கு வசதியை ஏற்படுத்தும் விதமாக நடந்துகொள்வது தொடர்பில் வாகன தரிப்பு டிக்கட் வழங்குனர்களை அறிவூட்டல்.
 
இவற்றுடன் நகரின் பாதுகாப்புக்காக CCTV பொருத்துதல் மற்றும் பராமரித்தல், நகரத்தை அழகூட்டுவதற்காக தபால் அலுவலக சுற்று வட்டத்தில் டிஜிட்டல் கடிகாரம் பொருத்துதல் போன்ற பல விடயங்கள் ஆராயப்பட்டன.
 
புத்தளம் நகர சபையின் செயலாளருடன் நடைபெற்ற கலந்துரையாடல் புத்தளம் நகரின் வர்த்தக வணிக நடவடிக்கைகள் தொர்பில் முன்னேற்றகரமான எட்டாக குறிப்பிட முடியும். 
 
Hisham Hussain
Convener
Puttalam United Trade Welfare Association,
Puttalam
23.05.2023

Post a Comment

0 Comments